Privacybeleid Jiffygroup.com

Op deze website gebruiken Jiffy Group en anderen cookies (of vergelijkbare technieken). Dit zijn functionele cookies die ervoor zorgen dat de website optimaal functioneert, analytische cookies die helpen de website te analyseren en te verbeteren en marketing cookies om op basis van uw interesses advertenties te kunnen tonen.

Functionele cookies
Deze cookies helpen de website gebruikers vriendelijk te maken. Ze maken basisfuncties als paginanavigatie mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Analytische cookies
Deze cookies helpen Jiffy Group om te begrijpen hoe u onze website gebruikt, door gegevens te verzamelen en hierover te rapporteren. De analytische cookies die wij gebruiken zijn privacy vriendelijk ingesteld.

Marketing cookies
Jiffy Group werkt samen met externe partijen die gebruik maken van marketing cookies om hiermee op uw interesses toegespitste advertenties te kunnen tonen of bepaalde social media functionaliteiten aan te bieden.

Vragen?
Onze klantenservice helpt u verder als u vragen heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring.

info@jiffygroup.com

Privacybeleid

1.     WAT EN WIE VALLEN ONDER DIT PRIVACYBELEID?

Jiffy Group is de verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens die wij van en over jou via de website en diensten verzamelen en die in naleving van de voorwaarden in dit Privacybeleid worden verwerkt.

Dit Privacybeleid en ons Cookiebeleid zijn van toepassing op alle gebruikers, inclusief diegenen die de website of diensten gebruiken zonder registratie of aanmelding.

2.     WELKE SOORT PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE VAN JOU?

Jiffy Group verzamelt (1) gegevens die jij vrijwillig hebt gedeeld met de ons, (2) gegevens over activiteiten die worden verzameld tijdens toegang en interactie met de website of diensten, en (3) andere informatie. Meer in het bijzonder verzamelt de Onderneming de volgende gegevens van en over jou:

 • Registratiegegevens: verzameld via ons registratieformulier.
 • Gegevens die je vrijwillig heeft gedeeld met de Onderneming: 1. wij kunnen jouw persoonsgegevens (zoals voor- en achternaam, e-mailadres, woonadres, telefoonnummer, enz.) verzamelen als je een verzoek verzendt via het contactformulier op de website, als je een account aanmaakt op de website of als je gebruik maakt van de diensten die wij leveren.
 • Gegevens over activiteiten: wanneer je de website bezoekt of interactie hebt met de website of diensten, kunnen wij bepaalde informatie over deze bezoeken verzamelen. Bijvoorbeeld: om toegang tot de website of diensten mogelijk te maken, ontvangen en bewaren op onze servers informatie over je computer, apparaat en browser, inclusief mogelijk uw IP-adres, browsertype en andere informatie, of software en hardware. Als je de website of diensten bezoekt vanaf een mobiel of ander apparaat, kunnen wij een unieke identificatie van dat apparaat, een geografische locatie of andere transactionele informatie van dat apparaat verzamelen. Cookies en andere traceringstechnologieën kunnen ook worden verzameld. Deze technologieën kunnen tevens worden gebruikt om informatie over je gebruik van de website of diensten te verzamelen en op te slaan, zoals de pagina’s die je hebt bezocht, inhoud die je hebt bekeken, zoekopdrachten en advertenties die je hebt gezien.
 • Informatie over andere bronnen: Wij kunnen de informatie die we verzamelen aanvullen met informatie van andere bronnen, zoals beschikbare openbare informatie en commerciële bronnen.

Wanneer de verzamelde informatie van en over jou je niet direct of indirect identificeert als een specifiek individu (d.w.z. onbewerkte, samengevoegde of gepseudonimiseerde gegevens) kunnen wij deze informatie gebruiken voor elk doel of deze delen met derden, zover toegestaan door de Toepasselijke wetgeving over gegevensbescherming.

Wij verzamelen geen

Speciale categorieën persoonsgegevens: wij vragen je ons geen informatie te sturen of bekend te maken in een speciale categorie van persoonsgegevens (zoals sociaal verzekeringsnummer, informatie met betrekking tot raciale of etnische herkomst, politieke meningen, religie of andere geloven, gezondheid, criminele achtergrond of lidmaatschap werknemersorganisaties) via de website, de diensten of op een andere wijze.

3.     WAAROM VERZAMELEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken de persoonsgegevens die wij van en over jou verzamelen om:

 • ervoor te zorgen dat je de website en diensten kunt gebruiken;
 • onze diensten en de relevante functies te meten en te verbeteren;
 • jouw ervaring met de website en diensten te verbeteren;je klantenservice te kunnen bieden en uw vragen te beantwoorden;te voldoen aan juridische verplichtingen (inclusief de verlening van diensten); of te reageren op verzoeken van openbare autoriteiten en overheidsinstanties;de rechten van de Onderneming en anderen te beschermen; meer in het bijzonder het voorkomen dat Jiffy Group je persoonsgegevens bekendmaakt, inclusief wanneer de Onderneming van mening is dat deze verwerking nodig is om: (i) de wettige rechten, privacy, veiligheid of eigendom van de Onderneming of haar werknemers, vertegenwoordigers en contractnemers te beschermen, versterken of verdedigen (inclusief versterking van onze overeenkomsten en gebruiksvoorwaarden); (ii) de veiligheid, privacy en veiligheid van de gebruikers van de website of diensten of leden van het publiek te beschermen; en (iii) tegen fraude of omwille risicomanagement te beschermen;
 • met je optionele instemming jou persoonlijke marketing en promotionele berichten te sturen in lijn met jouw voorkeuren en persoonlijke keuzes, op automatische (sms, mms, e-mail, niet persoonlijk telefoongesprek, enz.) en niet-automatische (persoonlijk telefoongesprek of brief) wijze;
4.     HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Jiffy Group bewaart je persoonsgegevens zolang dit nodig is om de bedoelde doelen te bereiken en tot jij dit aangeeft.

5.     HOE VERWERKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Met betrekking tot de hierboven genoemde doelen worden de gegevens verwerkt via zowel elektronische als handmatige hulpmiddelen, en worden zij beschermd middels toereikende veiligheidsmaatregelen. Ondanks dat Jiffy Group de toereikende administratieve, technische, persoonlijke en fysieke maatregelen treft om persoonsgegevens in haar bezit te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerd gebruik, kan niet worden gegarandeerd dat alle mogelijke cyberrisico’s worden uitgesloten.

6.     WIE HEEFT TOEGANG TOT JOUW PERSOONSGEGEVENS?
 • Jiffy Group ziet er op toe dat jouw gegevens niet zullen worden verstrekt aan partijen buiten de organisatie.
7.     WAT ZIJN JOUW RECHTEN MET BETREKKING TOT JE PERSOONSGEGEVENS?

Je kunt, op elk gewenst moment en zonder kosten, een beroep doen op de volgende rechten en/of deze uitoefenen:

 • het recht te worden geïnformeerd over de doelen en verwerkingsmethoden;
 • het recht op toegang;
 • het recht te verzoeken om bijwerking, rectificatie of integratie van de persoonsgegevens;het recht te verzoeken om annulering, pseudonimisering of blokkeren van de persoonsgegevens;het recht op beperking van de verwerking, alleen in de gevallen waarop het volgende van toepassing is: (i) de gegevens zijn niet nauwkeurig of niet bijgewerkt; (ii) de verwerking blijkt onwettig te zijn; (iii) de gegevens zijn vereist voor uitoefening of verdediging van juridische claims en (iv) het gegevenssubject heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking;het recht tot bezwaarmaking tegen de verwerking, geheel of gedeeltelijk, en tevens wanneer dit wordt uitgevoerd via automatische individuele besluitvorming, inclusief profilering;het recht vrij en op elk gewenst moment de instemming voor verwerking van de gegevens te herroepen;het recht tot contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming;
 • het recht een klacht in te dienen voor de competente nationale autoriteit voor gegevensbescherming of juridische autoriteit.

In geval van twijfel, opmerking of klachten van de gebruiker over de verzameling of gebruiksmethodes van de persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via marketing@jiffygroup.nl.

8.     WIJZIGINGEN EN UPDATES

Dit Privacybeleid zal van toepassing zijn vanaf de januari 2023. De Onderneming kan dit Privacybeleid tevens wijzigen of aanvullen als gevolg van wijzigingen en/of aanvullingen van de Toepasselijke wetgeving over gegevensbescherming. Deze wijzigingen worden vooraf met regelmaat bericht door dezelfde Onderneming.