Van den Dool verkent veenvrije substraten voor heesters in Boskoop

In Boskoop teelt Peter van Groningen van Van den Dool Botanic een diversiteit aan sierheesters. Zijn voornaamste afzetmarkten vindt hij in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Vanuit het Verenigd Koninkrijk groeit de vraag naar veenvrije teelt. „Ik heb diverse klanten die er al naar vragen. En als je niet op tijd begint, dan mis je de boot.” Van den Dool Botanic is al ver in het testproces. Zo ver dat het bedrijf met diverse gewasgroepen al 35% of zelfs 50% minder veen gebruikt. Maar, Van den Dool Botanic is nu bezig met de meest belangrijke test van allemaal: 100% veenvrij telen. In de testen is de behandeling van het gewas hetzelfde. De uitdaging zit ’m vooral in de bemesting en beregening. „Daar moet je mee leren spelen. In bepaalde bemestingsproducten moet je meer of minder geven.” Daar zijn op dit moment kleine verschillen in waarneembaar: „Er komen redelijk gelijkmatige cijfers naar voren in vergelijking met de standaardgrond. Tot nu toe laten deze cijfers een verrassend stabiele pH zien en een iets hogere EC, omdat we de dosering van de gecoate meststoffen iets hebben aangepast. De watergift is op dit moment ongeveer gelijk. We zien hier op dit moment weinig verschil.”

Als afnemers bereid zijn een meerprijs te betalen, dan zit er volgens heesterkweker Peter van Groningen van Van den Dool Botanic muziek in veenvrije teelt

Beworteling

Het is de vraag hoe de beworteling zich houdt in veenvrije potgrond. Door twee potten Convolvulus uit te lichten, is goed zichtbaar dat het wortelgestel gelijk loopt met het gestel uit het standaard mengsel. „Dat gaat op dit moment goed, zeker met producten die kort staan. Het is alleen de vraag hoe het zich op de lange termijn gaat houden. We doen nu in samenwerking met Jiffy ervaring op met hoe het gewas zal overwinteren in veenvrije grond.” Tevens vraagt Van Groningen zich af of een volledig veenvrije markt ook haalbaar is, gezien de groeiende markt en een tekort aan grondstoffen. „Dat wordt een uitdaging voor de leveranciers.” Een andere uitdaging is de kostprijsberekening van het product. Als de klant bereid is om die meerprijs te betalen, dan zit er volgens Van Groningen muziek in veenvrije teelt.

Veenvrije substraten voor duurzame tuinbouw

Bij Van den Dool Botanic vertegenwoordigt de samenwerking met Jiffy een grote stap richting een duurzamere tuinbouw. We stappen in veenvrije teeltmethoden, waarbij we een groenere aanpak verkennen voor het kweken van sierheesters. Elke test en doorbraak brengt ons dichter bij milieuvriendelijke oplossingen die de kwaliteit behouden en tegelijkertijd ons milieu beschermen. Samen met Jiffy bouwen we aan een toekomst waar prachtige planten gedijen.

Altijd een passend recept

Jiffy’s assortiment aan substraten bevat oplossingen met minder veen, veenvrije producten en biologisch gecertificeerde oplossingen. We leveren hoogwaardige substraatmengsels, uniform en op maat gemaakt voor de diverse gewassen.